درباره كتابخانه الكترونيك خريد كتاب همكاري با ما كتابخانه الكترونيك صفحه اصلي
 
  اخبار :
اخبار عمومي
اخبار دفتر تدوين و بازنگري كتابهاي آموزشيمعضل توزيع كتابهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

هدف نهايي و غايي دفتر تدوين و بازنگري كتابهاي آموزشي، رساندن كتابهاي تاليف شده به دانشجويان و تسهيل فرايند يادگيري مي باشد.

اما در اين ميان معضل توزيع كتابها، رسيدن به اين هدف را تحت تاثير قرار داده است. تنها راه توزيع كتابهاي اين مجموعه فروشگاه و نمايشگاه دائمي دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع در خيابان پورسينا مي باشد كه بهيچوجه قادر به پاسخگويي نمي باشد.

براي حل اين معضل، اقداماتي از طرف معاونت محترم پژوهشي دانشگاه انجام شده كه شامل اين موارد مي باشد :

1- داير كردن فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتابهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خيابان 16 آذر، ابتداي خيابان نصرت بافضايي مناسبتر در آينده نزديك

2- برپايي نمايشگاهي از كتابهاي آموزشي در محل دانشگاه طي هفته كتاب و عرضه كتابها با تخفيف ويژه

3- تبادل كتاب با دانشگاه هاي ديگر در سطح كشور

4- تخفيف به ناشرين ديگر براي عرضه اين كتابها

5- معرفي كتابها در سطحي گسترده

گرچه حضور دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه كتاب در سطح بين المللي، يك هدف مهم براي دفتر تدوين وبازنگري كتابهاي آموزشي محسوب مي گردد، اما در حال حاضر مهمترين گام حضور مناسب در عرصه هاي داخلي است.

اميد است با تدابير به عمل آمده، معضل توزيع كتابهاي اين مجموعه مرتفع شود و رسالت اين مركز در امر آمورش دانشجويان پزشكي به نحو مناسبتري انجام گيرد.
بازگشت

                             
 
HyperLink
 
 
 
 
ورود كاربران   
پست‌الكترونيك
كلمه عبور

  تعداد مشاهدات : 508330
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشكاه علوم پزشكي تهران است
در صورت برخورد با هر گونه مشكل يا سوال آنرا به آدرس ocrt@sina.tums.ac.ir ارسال نماييد.